สั่งซื้อสินค้าโทร : 0-4326-1463-4,0-4326-1393,08-6459-7721,08-8557-2426

ข่าวสาร : ฝึกอบรมพนักงานจัดส่ง เรื่อง การใช้เครนรถ


ฝึกอบรมพนักงานจัดส่ง เรื่อง การใช้เครนรถ

DESCRIPTION :


บริษัท เอส-คอน มิตรภาพ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีแอนด์ที โพรเกร็ส อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดฝึกอบรมการใช้เครนรถให้กับพนักงานจัดส่ง ณ บริษัท เอส-คอน มิตรภาพ จำกัด วันที่ 14/06/59 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้เครนอย่างถูกต้องและปลอดภัยDSCF8678.JPG

DSCF8680.JPG

DSCF8681.JPG

DSCF8684.JPG

DSCF8682.JPG

DSCF8689.JPG


TAG :


COMMENT :

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Other Link)